Zájmové kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020 na ZŠ Ukrajinská

Vzor přihlášky

Přehled kroužků ve školním roce 2019/2020 na ZŠ Ukrajinská

Název kroužku Termín Vyučující Místnost
Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 1. tříd

500 Kč za 30 lekcí

Pondělí 13 – 13:45 hod.

6 žáků 1. a 2. tříd

Pondělí 14 – 14:45 hod.

9 žáků 3. a 4. tříd

Čtvrtek 13 – 13:45 hod.

7 žáků 1. a 2. tříd

Čtvrtek 14 – 14:45 hod.

10 žáků 3. a 4. tříd

Jazyková škola Hello
Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 2. tříd

500 Kč za 30 lekcí

Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 3. tříd

500 Kč za 30 lekcí

Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 4. tříd

500 Kč za 30 lekcí

Klub zábavné logiky

6. – 9. tř.

Zdarma – hrazeno z EU

Úterý

13:50 – 15:20

Mgr. Michal Varmus Pav. A
Klub komunikace v cizím jazyce 1.-5. tř. ,

pouze děti z ŠD

Zdarma – hrazeno z EU

Pondělí

15:00 – 16:30

p. vych. Šipekyová ŠD
Keramika I (1.tř.)

cena 500,- Kč/rok

Pondělí

12:30 – 13:30

p. Klapcová Keramická dílna
Keramika II (1., 2 a3.tř.)

cena 500,- Kč/rok

Středa

14:00 – 15:00

p. Klapcová Keramická dílna
Logopedická příprava

1.-2. třída

zdarma

Pondělí

11:50 – 12:35

Mgr. Lažková Pracovna spec. pedagoga
Rozvoj komunikačních dovedností a řeči

zdarma

Středa

13:00 – 13:45

Mgr. Lažková Pracovna spec. pedagoga
Stretching jóga s hudbou pro děti ŠD – pokročilí

Cena 400,- Kč/rok

Čtvrtek

15.00 – 15.45

p. Bartusková Tělocvična
Atletika pro 3. – 7. tř.

Cena 400 Kč/rok

Úterý

14:00 – 14:45

Mgr. Monika Haščinová Tělocvična
Florbal pro 3. – 5.tř.

cena 400,-Kč/rok

Čtvrtek

13.40 – 14.25

Mgr. Michal Varmus Tělocvična

Všechny kroužky budou pracovat od 23.9. 2019 do konce května (v případě náhrady za odpadlý kroužek do června 2020).

Platba proběhne v 1. hodině u vedoucího kroužku.

O rozdělení zájemců do kroužků byly děti informovány. Zařazení si můžete ověřit na tel. 596 965 640.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI