Sběr papíru

Soutěž ve sběru starého papíru končí ve čtvrtek 31. 5. 2018. 

Vytříděný a svázaný sběr budeme vybírat každý čtvrtek od 7.30 do 8.00 hod.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI