Školní jídelna

Jídelníček červen 2019Měsíční jídelníček

 

Týdenní jídelníčekTýdenní jídelníček

nebo na www.strava.cz

 

Změna jídelníčku vyhrazena.
V DOBĚ VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ JE VŠEM STRÁVNÍKŮM POSKYTOVÁN PITNÝ REŽIM.

 

Ceny stravenek

a zařazování žáků do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce:

cena stravenky od 1.1.2018 trvalý příkaz družina – pitný režim
7-10 let 24 528 15
7-10 let dieta 25 550 15
11 – 14 let 26 572 15
11 – 14 let dieta 27 594 15
15+ let  27 594
15+ let dieta 28 616
Cizí strávníci 57 1254
Výše trvalého příkazu je vypočítána na max. počet pracovních dnů v měsíci – 22.

Pitný režim ve školní družině 15 Kč / měsíc. 

Odhlašování stravenek

do 13:00 hod. předchozího dne. 

Prodej stravenek (v průběhu měsíce):
  • V pondělí do 8:00 hod. lze zakoupit i odhlásit stravenky na pondělí 
  • úterý – pátek do 10:00 hod. prodej stravenek na následující den

Vedoucí ŠJ – Dana Antošová           tel. 596 965 640, 724 030 876                                                           e-mail: dana.antosova@zsukrajinska.cz

Stravné je přihlášeno vždy od 1. v měsíci i v případě, že ještě nedošla platba. Pokud je strávník nemocný (není ve škole), je povinen si obědy sám odhlásit. Nárok na oběd za zvýhodněnou cenu – pouze 1. den nemoci. V dalších dnech nemoci, v době prázdnin, dnech ředitelského volna budou žáci platit plnou cenu, tj. 57,- Kč.

Ukončení stravování

nestačí pouze zrušit trvalý příkaz, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny. Na prázdniny, žákovské volno – strávníci platící BÚ nemají obědy nikdy přihlášeny, obědy je možné přihlásit (přes strava.cz – ne mailem, osobně, telefonicky).

Stručný návod pro odhlašování / přihlašování stravy přes internet naleznete zde.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI