Školní družina

Plán celodružinových akcí – školní rok 2016/2017

Jednotlivé akce lze v průběhu roku dle aktuálních organizačních podmínek a potřeb dětí přizpůsobit (přehodit, doplnit, změnit).  Časový rozpis akcí je pravidelně zveřejňován na začátku každého měsíce na nástěnce ve školní družině.

 Říjen

Výtvarné dílny: Halloween, Mini fotbalový turnaj

Listopad

Výtvarné dílny: Mozaika, Družinové karaoke

 Prosinec

Vánoční posezení v jednotlivých odděleních

 Leden

„Hip, hap, hop“ – sportovní odpoledne v tělocvičně

 Únor

Výtvarné dílny: Hrajeme si s barvami, „Bílý jednorožec“ – dětský filmový festival

 Březen

Výtvarné dílny:Skupinová kompozice, „Sportování, to my rádi“ – sportovní odpoledne v tělocvičně

 Duben

„Kniha, náš kamarád“ – seznámení s novou knihou, Velikonoční zdobení ve školní kuchyňce

 Květen

Výtvarné dílny: tvořivé sada ke Dni matek, Družinový piknik

 Červen

Turnaj v petanque, „Hledání vlka obecného“ – přírodovědná soutěž

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI