Školská rada

Složení školské rady:

Zástupci pedagogických pracovníků:

Bohuslav Žák, Mgr. – předseda školské rady

Hana Hojgrová, Mgr.

Zástupci nezletilých žáků:

Jiřina Pálková, Bc.

Romana Řeháková

Zástupci zřizovatele:

Ing. Milena Jochymová

Mgr. Adriána Tošková

 

Školská rada vykonává činnosti dle § 168 zákona č. 561/2007 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI