Pololetní plán

Termíny hlavních akcí a činností školy – 2017/2018
Říjen  
  26. a 27. 10. 2017 Podzimní prázdniny

 

Listopad
  20. 11. 2017 Čtvrtletní pedag. rada
  20. 11. 2017 (16-18 hod.) Konzultace o prospěchu a chování
 
Prosinec 6. 12. 2017 Mikuláš (1. st.)
  12.12.2017 Vánoční jarmark
  23.12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny
Leden 3. 1. 2018 Zahájení vyučování v novém roce 2017
  22. 1. 2018 Pedagogická rada
  31.1.2018 Vysvědčení za 1. pololetí
Únor 2.2.2018 Pololetní prázdniny
  Recitační soutěž
Březen 8. 3. 2018 Den otevřených dveří
  12.-18.3.2018 Jarní prázdniny
  27. a 28. 3. 2018 Den učitelů – návštěva sport. centra Fajne
  29.-30.3.2018 Velikonoční prázdniny
  Konverzační odpoledne v cizích jazycích
Duben 3.a 4. 4.2018 Zápis do 1. tříd
  16. 4. 2018 Pedagogická rada + konzultace o prospěchu
  Den čarodějnic
Květen
 
Červen 1.       6. 2018 Děn dětí
  4. 6. 2018 Konzultace o prospěchu
  Udělování cen Školní hvězdička“
  7. 6. 2018 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
  Školní výlety
  21. 6. 2018 Pedagogická rada
  29.6.2018 Vysvědčení za 2. pololetí,

pedagogická rada

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI