Pololetní plán

Termíny hlavních akcí a činností školy – 2018/2019

Říjen 26.10.2018 Projektový den – 100 let od vzniku samostatného Československa
  29. a 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny

 

Listopad
  19. 11. 2018 Čtvrtletní pedag. rada
  19. 11. 2018 (16-18 hod.) Konzultace o prospěchu a chování

+ 9. třídy třídní schůzky k přihláškám na střední školy

 
Prosinec 6. 12. 2018 Mikuláš (1. st.)
  11.12.2018 Vánoční jarmark
  22.12.2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
Leden 3. 1. 2019 Zahájení vyučování v novém roce 2017
  21. 1. 2019 Pedagogická rada
  31.1.2019 Vysvědčení za 1. pololetí
  V průběhu ledna Recitační soutěž
Únor 1.2.2019 Pololetní prázdniny
  4. – 10. 2. 2019 Jarní prázdniny
Březen 14. 3. 2019 Den otevřených dveří
  28. a 29. 3. 2019 Den učitelů – návštěva sport. centra Fajne
  18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
  26.3.2019 Konverzační odpoledne v cizích jazycích
Duben 1. a 2. 4.2019 Zápis do 1. tříd
  15. 4. 2019 Pedagogická rada + konzultace o prospěchu
  30.4.2019 Den čarodějnic
Květen 20.5.2019 Konzultace o prospěchu pro zvané
  30.5.2019 Hvězdička
  31.5.2019 Děn dětí
 
Červen
  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
  Školní výlety
  17. 6. 2019 Pedagogická rada
  28. 6. 2019 Vysvědčení za 2. pololetí,

pedagogická rada

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI