Nabídka kroužků 2019/2020

Z provozních důvodů došlo ke změně času konání keramického kroužku.

Vzhledem k tomu, že bychom chtěli prohloubit výuku angličtiny na naší škole, budeme přednostně otevírat jednotlivé kroužky Konverzace s rodilým mluvčím. Odevzdání přihlášky do 12.9.2019!!! (Nutná koordinace s rodilým mluvčím).

Přihlášky do ostatních kroužků odevzdejte do úterý 17. 9. 2019. Všechny kroužky budou pracovat od 23.9. 2019 do konce května (v případě náhrady za odpadlý kroužek do června 2020). Kroužky budou pracovat pouze v případě dostatečného zájmu dětí.

Platba proběhne v 1. hodině u vedoucího kroužku. Více informací a konečné rozdělení do kroužků na www.zsukrajinska.cz

Přihláška do kroužků

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI