Aktuality

Školní kolo recitační soutěže

V uplynulých dvou týdnech (jako již tradičně na přelomu ledna a února) proběhlo jak na I., tak na II. stupni školní kolo recitační soutěže. Mladší...   >>>

Bilance NF za 1. pol. šk. roku 2018/2019

Vážení rodiče, rády bychom Vás seznámili s prací a finanční bilancí Nadačního fondu za 1. pololetí školního roku 2018/2019 a taktéž Vás informovali s plány v...   >>>

Zeměpisná olympiáda

Dne 28. ledna se již jako tradičně na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6.-9. tříd. Žáci byli rozděleni do tří...   >>>

Lyžařský výcvik 2019

V letošním školním roce se pro zájemce z 6. – 9. tříd a po domluvě i pro zájemce z řad žáků 1. stupně (3....   >>>

Vánoční Sovička

Hezké chvíle s vánoční Sovičkou přeje redakce časopisu Sovička

Vánoční sportovní turnaje

V posledním předvánočním týdnu  proběhly na naší škole turnaje ve vybíjené pro 1. stupeň a florbale pro 2. stupeň. Florbal mohly hrát  smíšené družstva a...   >>>

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI